020 - 6 800 878

VCK keurmerken

  • Buitengewone cruises persoonlijk samengesteld door experts - VCK Cruises

Privacybeleid

VCK Cruises (onderdeel van VCK Travel B.V.) acht de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van klanten en de bezoekers van de website essentieel.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
Wanneer u gegevens aan VCK Travel verstrekt, vallen uw gegevens onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet geeft regels ten aanzien van de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. VCK Travel houdt zich in alle gevallen aan de eisen die zijn gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. De soorten persoonsgegevens die VCK Travel verwerkt

Algemeen
Wij kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens en informatie verzamelen en verwerken.

Naam, paspoortgegevens en creditcardgegevens
Wij verzamelen bijvoorbeeld uw voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, paspoortnummer, geldigheid paspoort, creditcardnummer en vervaldatum.

Contactgegevens zakelijk en privé
Wij slaan uw adres, telefoonnummer (vast en mobiel) en e-mailadres op. Als u zelf uw gegevens via de online portal van VCK Cruises of een van onze andere online self service tools vastlegt, kunnen wij ook andere informatie vastleggen die u hier invult. Voor zakelijke reizigers verzamelen wij ook bedrijfsnaam en vestigingsplaats van het bedrijf waar de reiziger werkzaam is.

Informatie over uw reis
Als u een reis bij ons boekt, verwerken wij informatie welke betrekking heeft op een reservering. Deze informatie kan gegevens over vluchten (route-datum-reisklasse-bagage-prijs), hotels (datum verblijf, naam en plaats hotel), huurauto (merk, type en huurperiode), cruise (rederij, reisdata en route), transfers etc. bevatten.

Bijzondere gegevens
Wij verzamelen gegevens over uw maaltijdvoorkeuren en/of dieetwensen. Wij verzamelen indien van toepassing bijzondere gegevens zoals gegevens over uw gezondheid, bijvoorbeeld voor assistentie tijdens uw reis of voor faciliteiten die aansluiten bij uw medische behoeften.

Loyaliteitsprogramma’s
Wij verzamelen deelnemersnummers van loyaliteitsprogramma’s.

Communicatie
Als u ons een e-mail stuurt registreren wij uw communicatie met ons.

Nieuwsbrieven
Wij registreren uw aan- en afmeldingen op één of meerdere van onze nieuwbrieven.

Brochures
Wij registreren uw aan- en afmeldingen voor het ontvangen van post; brochures en/of het Magazine Zeezicht.

Informatie die u met ons wilt delen Wij verwerken de informatie die u op eigen initiatief met ons deelt, bijvoorbeeld als u via onze website of per e-mail uw feedback met ons deelt, een reactie plaatst op onze social media kanalen, een klantenonderzoek invult of u inschrijft voor een prijsvraag, actie of evenement. Voor specifieke diensten, prijsvragen, acties of evenementen kunnen wij andere soorten gegevens verzamelen dan beschreven in dit privacybeleid. Wij informeren u hierover als u zich inschrijft voor de dienst, het evenement, de prijsvraag of de actie.

2. Websites, apps en digitale media

Cookies
Op de websites van VCK Travel wordt d.m.v. cookies het klikgedrag verzameld. Hiermee worden de bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina’s. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren. Ook kan VCK Travel de gegevens gebruiken om meer gerichte informatie op de site te zetten. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening aanpassen aan de wensen van onze klanten. Wij maken geen gebruik van niet-functionele cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van een computer kunnen worden opgeslagen. Een cookie bevat geen persoonsgegevens. Onze cookies bevatten informatie over het klikgedrag en dienen ter herkenning om het gebruik van websites en informatievoorziening gemakkelijker te maken. Vergelijkbare technieken, zoals pixels, webbakens, enz. worden hieronder ook aangeduid met de term cookies.

Functionele Cookies
Wij kunnen cookies van onszelf of van derden plaatsen op websites waarvan de inhoud door ons wordt verzorgd. Dit zijn cookies die bijvoorbeeld uw persoonlijke instellingen onthouden, of onthouden dat u bent aangemeld op een besloten deel van de website. Bekijk hier het overzicht van de cookies waar wij gebruik van maken. Wij vermelden welke cookies wij plaatsen en het doel van de cookies. Wij maken geen gebruik van niet-functionele cookies. Als u helemaal geen cookies wilt ontvangen, kunt u de instellingen van uw internet browser aanpassen om het plaatsen van cookies volledig te blokkeren. Als u cookies blokkeert, kunt u onze website(s) nog steeds bezoeken. Het is echter mogelijk dat u niet van alle onderdelen of functionaliteiten van de website gebruik kunt maken. Geplaatste cookies kunt u zelf verwijderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Links naar andere sites
Op de websites van VCK Travel zijn links naar websites van andere partijen opgenomen. VCK Travel draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door u bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in het daarin beschreven privacybeleid van de betreffende partij.

3. Wijze verzamelen van uw gegevens
Wij verzamelen gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u een reis bij ons of via de online portal van VCK Cruises of een van onze andere online self service tools uw persoonsgegevens registreert.

4. Doeleinden voor gebruik van uw gegevens
De voornaamste doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken, zijn om uw reserveringen te kunnen afhandelen en uw reizen aan te kunnen bieden. Hiervoor moeten wij de meeste hierboven beschreven informatie verwerken. Wij hebben bijvoorbeeld uw naam, paspoortnummer en andere identificerende informatie nodig om uw reisbescheiden zoals tickets en vouchers te kunnen verstrekken. Om u te informeren over wijzigingen in uw reisschema, hebben wij uw contactgegevens nodig. Daarnaast moeten wij op de hoogte zijn van uw specifieke medische behoeften om te garanderen dat u de juiste zorg krijgt.
Wij gebruiken uw contactgegevens om met u te communiceren over onze diensten, om uw vragen te beantwoorden of om uw klachten te behandelen.
Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uw gegevens voor interne zakelijke doeleinden, zoals het voeren van een administratie en het naleven van onze wettelijke en fiscale verplichtingen.
Wij kunnen door de wet worden gedwongen uw identiteitsgegevens en uw boekings- en reisgegevens te verzamelen en deze via de reisleveranciers met openbare instanties of overheidsorganisaties te delen om grenscontrole, immigratieformaliteiten, het betreden van het grondgebied van enige staat, beveiliging en terrorismebestrijding te faciliteren.

Rechtsgrond
Wij verzamelen, gebruiken en bewaren uw persoonsgegevens om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn gehouden, indien nodig voor onze gerechtvaardigde belangen of de belangen van een derde partij of op basis van uw toestemming.
U kunt op elk moment uw toestemming intrekken door de specifieke instructies te volgen voor wat betreft de verwerking waarvoor u uw toestemming heeft gegeven. Bijvoorbeeld door op de afmeldingslink in de e-mail te klikken of door de instellingen in uw smartphone te wijzigen (voor mobiele pushberichten). U kunt ook contact met ons opnemen om uw toestemming in te trekken. Zie artikel 8 ‘Uw rechten’.

5. Toegang gegevens of delen gegevens met derdens

Algemeen
Wij kunnen toegang tot uw persoonsgegevens delen met cruisemaatschappijen, luchtvaartmaatschappijen, hotels, autoverhuurders, treinmaatschappijen, taxibedrijven etc.

Voor het faciliteren van uw boekingen en reizen
Om uw reserveringen en boekingen af te handelen en uw reizen mogelijk te maken, moeten wij uw persoonsgegevens delen met leveranciers zoals cruisemaatschappijen, luchtvaartmaatschappijen, hotels, autoverhuurders, treinmaatschappijen, taxibedrijven etc.

Voor ondersteunende diensten
Voor het leveren van onze diensten maken wij gebruik van derden, zoals IT-leveranciers en creditcardmaatschappijen. Al deze derden zijn verplicht uw persoonsgegevens afdoende te beschermen. Binnen VCK Travel worden bedrijfsactiviteiten uitgevoerd door de verwerking en consolidatie van informatie (waaronder persoonsgegevens) in gecentraliseerde databases en systemen. Deze centrale databases en systemen kunnen door VCK Travel worden gehost of beheerd en bevinden zich in Europa.
Statistisch onderzoek en direct marketing
Wij delen uw persoonsgegevens niet met derde partijen voor statistisch onderzoek en direct marketing.

Overheidsinstanties
Wij kunnen ook door de wet worden gedwongen uw identiteitsgegevens en boekings- en reisgegevens te verzamelen en deze met openbare instanties of overheidsorganisaties te delen om grenscontrole, immigratieformaliteiten, het betreden van het grondgebied van enige Staat, beveiliging en terrorismebestrijding te faciliteren.

Websites van derden
Onze websites en mobiele apps bevatten links naar websites van derden. Als u deze links volgt, verlaat u onze websites of mobiele apps. Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden. VCK Travel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van uw persoonsgegevens door deze derden. Uw gebruik van deze websites is voor uw eigen risico.

6. Beveiliging en bewaring
VCK Travel neemt de benodigde technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de doeleinden die in dit privacybeleid beschreven zijn of voor zover dat nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving en om geschillen op te lossen.

7. International overdracht van gegevens
VCK Travel kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere landen dan het land waarin u woonachtig bent. Dat gebeurt in het kader van het regelen van uw reis. De wetgeving in die landen biedt niet altijd dezelfde mate van bescherming van uw persoonsgegevens.
De doorgifte van persoonsgegevens naar andere landen dan het land waarin u woonachtig bent is vaak nodig om uw reserveringen te kunnen afhandelen. In andere gevallen zorgt VCK Travel ervoor dat er passende veiligheidsmaatregelen aanwezig zijn om te voldoen aan de vereisten voor de internationale doorgifte van persoonsgegevens onder de toepasselijke privacywetgeving. Voor de doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte kan VCK Travel gebruik maken van door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractsbepalingen als veiligheidsmaatregel.
Er kan een verplichting zijn om uw persoonsgegevens door te geven aan buitenlandse overheids- of regeringsinstanties. De wetgeving in sommige landen geeft grenscontrole-instanties de mogelijkheid om toegang te verkrijgen tot boekings- en reisinformatie. Daardoor kan informatie die wij over u en uw reis hebben worden vrijgegeven aan de douane- en immigratieautoriteiten van elk land in uw reisschema. Daarnaast zijn vervoerders volgens de wetgeving in diverse landen verplicht om uw paspoort- en bijbehorende informatie te verzamelen voordat u naar of vanuit die landen reist. Indien nodig verstrekken wij deze informatie aan de vervoerders die deze informatie op hun beurt doorgeven aan de bevoegde douane- en immigratieautoriteiten. Ook geven zij uw persoonsgegevens vrij aan overheidsinstanties als toepasselijke wetgeving dat vereist.

8. Uw rechten
Door contact op te nemen met onze Data Protection Officer kunt u een beroep doen op alle rechten die u volgens de toepasselijke privacywetgeving heeft, waaronder het recht
1 op inzage in uw gegevens
2 op rectificatie van uw persoonsgegevens
3 op het wissen van uw persoonsgegevens
4 op het beperken van de verwerking van uw gegevens
5 op gegevensoverdraagbaarheid
6 om bezwaar te maken tegen verwerking.

1. Recht op inzage
U mag ons vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken, en indien dit het geval is, inzage in deze gegevens krijgen in de vorm van een kopie. Wanneer wij inzage in deze gegevens bieden, geven wij u ook extra informatie, zoals het doel van de gegevensverwerking, de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt en eventuele andere informatie die u nodig heeft om dit recht goed uit te kunnen oefenen.

2. Recht op rectificatie
U heeft het recht uw gegevens te rectificeren indien deze onvolledig zijn en/of fouten bevatten. Op verzoek corrigeren wij onjuiste persoonsgegevens en vullen wij onvolledige persoonsgegevens aan, rekening houdend met de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; dit kan ook de afgifte van een aanvullende verklaring inhouden.

3. Recht op vergetelheid
U heeft ook het recht uw persoonsgegevens te laten wissen. Dit houdt in dat uw gegevens worden verwijderd door ons en, waar mogelijk door alle verwerkingsverantwoordelijken aan wie wij uw gegevens eerder openbaar hebben gemaakt. Het wissen van uw persoonsgegevens vindt alleen in bepaalde gevallen plaats. Deze gevallen zijn wettelijk voorgeschreven en staan vermeld in artikel 17 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hiertoe behoren situaties waarin gegevens onrechtmatig zijn verwerkt. Vanwege de wijze waarop wij bepaalde diensten inrichten, kan het enige tijd duren voordat back-ups zijn gewist.

4. Recht op beperking van verwerking
U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken. Dit houdt in dat wij de verwerking van uw gegevens gedurende een bepaalde tijd opschorten. Omstandigheden die hiertoe aanleiding geven zijn onder meer situaties waarin de nauwkeurigheid van uw persoonsgegevens wordt betwist, maar er enige tijd nodig is om deze (on)nauwkeurigheid te beoordelen. Dit recht weerhoudt ons er niet van uw persoonsgegevens te blijven opslaan. Wij laten u weten wanneer de beperking wordt opgeheven.

5. Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Uw recht op gegevensoverdraagbaarheid houdt in dat u ons mag vragen uw persoonsgegevens, indien technisch mogelijk, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Op verzoek en indien technisch mogelijk, worden uw persoonsgegevens door ons rechtstreeks overgedragen aan de andere verwerkingsverantwoordelijke.

6. Recht op bezwaar
U heeft ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat u ons mag vragen te stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit geldt alleen als ‘gerechtvaardigde belangen’ (waaronder profilering) de rechtsgrond voor verwerking vormen. Zie artikel 4 ‘Rechtsgrond’.
U kunt op elk moment uw toestemming intrekken door de specifieke instructies wat betreft de verwerking waarvoor u uw toestemming heeft gegeven te volgen. U kunt bijvoorbeeld uw toestemming intrekken door op de afmeldingslink in de e-mail te klikken, door uw profiel in Profiles te verwijderen of door de instellingen van uw smartphone te wijzigen (voor mobiele pushberichten). U kunt ook contact opnemen met de Data Protection Officer van VCK Travel.
Meer informatie over het intrekken van uw toestemming voor cookies en vergelijkbare technologieën die wij gebruiken wanneer u onze websites bezoekt of apps gebruikt, vindt u in artikel 2 ‘Websites, apps en digitale media’. Er kunnen zich situaties voordoen waarin wij het recht hebben uw rechten zoals die hierboven staan beschreven, te weigeren of te beperken. In dat geval beoordelen wij zorgvuldig of een dergelijke uitzondering van toepassing is en u hierover informeren. Wij kunnen bijvoorbeeld uw verzoek tot inzage weigeren wanneer wij dit nodig achten om de rechten en vrijheden van andere individuen te beschermen, of weigeren uw persoonsgegevens te verwijderen als verwerking van dergelijke gegevens nodig is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid geldt bijvoorbeeld niet als de persoonsgegevens niet door u zijn verstrekt of als wij de gegevens niet verwerken op basis van uw toestemming of de uitvoering van een contract.
U kunt op elk moment beroep op uw rechten doen door uw verzoek te sturen naar de Data Protection Officer van VCK Travel:

VCK Travel
t.a.v. Data Protection Officer
Valreep 13
1042 AN Amsterdam
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U kunt ook contact met ons opnemen als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over dit privacybeleid. Bij onopgeloste problemen hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag.

versie januari 2020 - Alle rechten voorbehouden.

KIES ZELF UW CRUISEVAKANTIE

Waar wilt u heen?

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze mooiste aanbiedingen en schrijf u nu in op onze nieuwsbrief:

Ik ben op de hoogte van de voorwaarden van verwerking van mijn persoonsgegevens en geef VCK Cruises toestemming om mijn gegevens te verwerken (meer info).
Ik ontvang graag ook andere aanbiedingen per post

Bestel onze nieuwe aanbiedingenfolder

Onze nieuwe aanbiedingenfolder staat weer vol met unieke, schitterende cruise aanbiedingen, samengesteld door de cruise experts van VCK Cruises. Vraag de folder nu gratis aan!

Bestel de folder