020 - 6 800 878

VCK keurmerken

  • Buitengewone cruises persoonlijk samengesteld door experts - VCK Cruises

Voorwaarden VCK Cruises

VCK Cruises is lid van de ANVR. Onderstaande voorwaarden gelden in aanvulling op de ANVR Reizigersvoorwaarden. Acceptatie van ons aanbod betekent dat u in kennis bent gesteld van en akkoord gaat met onze voorwaarden.

Voorwaarden VCK Cruises voor "cruise-only" boekingen
Bij "cruise-only" boekingen zijn alle diensten ondergebracht bij de rederij. VCK Cruises verzorgt de cruise voor u. Tot het moment dat aanvullende diensten worden toegevoegd treedt VCK Cruises op als bemiddelaar en gelden voor uw boeking de voorwaarden van de rederij voor betaling, wijziging en annulering zoals wij u bij boeking hebben doorgegeven. Voor deze boekingen gelden de ANVR Boekingsvoorwaarden.

Voorwaarden VCK Cruises pakketreis
Door het bijboeken van aanvullende diensten bij andere leveranciers dan de rederij vervallen de cruise-only c.q. rederijvoorwaarden m.b.t. betaling en annulering. Op pakketreizen gelden onze betalingsvoorwaarden en annuleringskosten. Voor deze boekingen gelden de Voorwaarden VCK Cruises pakketreizen. VCK Cruises treedt nu op als reisorganisator. Voor het gehele reisarrangement gelden de ANVR Reisvoorwaarden.

   
VCK Cruises


ANVR-nummer 05659

SGR-nummer 3815

KVK-nummer 33134952

Wij zijn aangesloten bij Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) en dus is ook de garantieregeling van SGR van toepassing. U kunt dit controleren op sgr.nl. Bij financieel onvermogen van ons en/of een dienstverlener die bij SGR is aangesloten, kunt u -als en voor zover de regeling daarin voorziet- aanspraak maken op de garantieregeling sgr.nl/garantieregeling.

Wij zijn ook aangesloten bij het Calamiteitenfonds (CF) en dus is de garantieregeling van CF van toepassing. U kunt dit controleren op www.calamiteitenfonds.nl. Bij een calamiteit kunt u -als en voor zover de regeling daarin voorziet- aanspraak maken op de garantieregeling van het CF (calamiteitenfonds.nl/garantieregeling).

Op het vervoer dat wordt uitgevoerd door (Nederlandse) luchtvaartmaatschappijen, trein-, ferry- en busmaatschappijen zijn de algemene voorwaarden van die vervoersmaatschappijen van toepassing. Deze voorwaarden zijn te vinden op hun websites of te lezen op anvr.nl/vervoersvoorwaarden.

Als het noodzakelijk is voor een goede uitvoering van deze reisovereenkomst geven wij uw gegevens (en die van door u doorgegeven contactgegevens van thuisblijvers) door aan de dienstverlener(s). Als u hier geen prijs op stelt, kunt u dit aan ons doorgeven, maar in dat geval zijn wij niet aansprakelijk als die diensten niet of niet juist kunnen worden uitgevoerd, omdat deze gegevens ontbreken.


Voorwaarden van rederijen die door VCK Cruises in Nederland worden vertegenwoordigd:

AmaWaterways
Azamara Club Cruises
Celebrity Cruises
Companie du Ponant
Cunard Line
Explora Journeys
Fred. Olsen Cruise Lines
Hapag Lloyd Cruises
Holland America Line
Norwegian Cruise Line
Oceania Cruises
Princess Cruises
Regent Seven Seas Cruises
Royal Caribbean International
Seabourn
SeaDream
Silversea
Star Clippers

Bepalingen VCK Cruises

Prijzen onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid
Alle tarieven op de website zijn onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid. Ook is het mogelijk dat er bij vergissing onjuiste prijzen op de site staan vermeld, u verneemt dit uiteraard voordat u een definitieve reservering bij ons maakt. VCK Cruises behoudt zich het recht voor de tarieven op dat moment te corrigeren. Aan de gepubliceerde tarieven op de website kunnen dan ook geen rechten ontleend worden.

Bij de prijscalculatie houdt VCK Cruises zoveel mogelijk rekening met eventuele prijsstijgingen en koersschommelingen. Politieke en/of economische onzekerheden kunnen tussentijds van directe invloed zijn op de prijsstelling van wisselkoersen. In het geval van sterke koersveranderingen of later opgelegde toeslagen door b.v. overheid of vervoerder behoudt VCK Cruises zich het recht voor deze (ook zonder voorafgaande aankondiging) aan de cliënt door te berekenen.

Afwijkende in- of ontschepingshaven
Indien u er zelf voor kiest om in een andere dan de gepubliceerde haven te in- of ontschepen, dan doet u dit op uw eigen risico. Het is mogelijk dat om welke reden dan ook de route aangepast moet worden, waardoor er een haven uitvalt of op een andere dag wordt aangedaan. Ook is het mogelijk dat deze afwijkende in- of ontschepingshaven helemaal niet meer wordt aangedaan. De rederij zal in dit geval geen verantwoordelijkheid nemen voor de extra kosten die u moet maken om in een andere in- of ontschepingshaven aan of van boord te gaan.

Comfort Class stoelen (vlucht)
Bij o.a. KLM en Delta Airlines heeft u de mogelijkheid om tegen een toeslag stoelen te boeken met meer beenruimte, de zogenoemde Economy Comfort Class stoelen. Deze reservering kunt u zelf maken op de website van de luchtvaartmaatschappij of tegen betaling van een service fee via VCK Cruises. Wij willen u erop wijzen dat de luchtvaartmaatschappij het recht behoudt om de gereserveerde stoelnummers te wijzigen. Bij annulering van de reis worden de kosten voor de comfort class stoel niet gerestitueerd, ofwel er gelden 100% annuleringkosten.

Kinderen met een andere achternaam
Deze informatie is belangrijk indien u met kinderen reist met een andere achternaam dan uw eigen achternaam. Dit geldt voor één ouder gezinnen, kinderen onder toezicht en/of grootouders met kleinkinderen. Indien één ouder/verzorger/toezichthouder/ bevriende persoon met een minderjarig kind op reis gaat, dan dient de persoon die NIET meegaat een door de gemeente gelegaliseerde brief te overleggen, waarin deze ouder verklaart geen bezwaar te hebben tegen de reis. De ouder die de kinderen meeneemt, dient deze, in de Engelse taal gestelde, verklaring mee te nemen. U dient te zorgen voor een internationale geboorte akte. Dit document kunt u overleggen met uw gemeente. Reist het kind mee met iemand anders dan de ouders, bv met vrienden of kleinkinderen met de grootouders, dan dienen de beide ouders een dergelijke verklaring af te geven en moet deze verklaring bij sommige rederijen bovendien door een notaris gelegaliseerd zijn. Indien men deze verklaring niet kan overleggen, dan kan dit in het ergste geval tot weigering van de reis leiden.. Indien één van bovenstaande situaties zich voordoet, vraagt u dan om advies bij VCK Cruises.

Maatwerk toeslag
Indien u een aanpassing wenst in het reisschema van een VCK pakketreis is dit uiteraard mogelijk. Wel zijn wij genoodzaakt u daarvoor een toeslag te rekenen van € 50,- per persoon (naast de eventuele meerkosten voor de reisonderdelen die u wilt wijzigen).

Medische voorschriften en rolstoelgebruikers
U dient zich er voor de reis reeds van op de hoogte te stellen of er gezondheidsrisico's verbonden zijn aan uw reisbestemming(en). Voor rolstoelgebruikers geldt dat de meeste rederijen slechts een beperkt aantal passagiers accepteren die (semi-) permanent in een rolstoel zitten. Uit het oogpunt van veiligheid en Calamiteiten, dient u ons vóór definitieve reservering te informeren of het gebruik van een rolstoel voor u noodzakelijk is.

Pakketreizen
VCK Cruises treedt op als bemiddelaar. Bij minder dan 10 geboekte passagiers kan het landarrangement afwijken.

Pandemie
Als gevolg van een uitbraak van een virus (zoals Corona) geldt dat VCK Cruises geen aansprakelijkheid kan nemen bij wijziging van schip, route of service. Houdt u er rekening mee dat er geen mogelijkheid is om kosteloos te wijzigen of annuleren als de route of het schip door de rederij gewijzigd wordt. Ook bij aanpassingen in de faciliteiten of de ambiance aan boord (zoals afstand houden, sluiten van bepaalde ruimtes, verplichting tot dragen van mondkapjes e.d.) gelden bij wijziging of annulering de normale voorwaarden. Mocht de rederij aanbieden om kosteloos te wijzigen of te annuleren dan geldt dit niet voor geboekte vluchten en (hotel)arrangementen. Voor die reisonderdelen blijven de gebruikelijke voorwaarden gelden.

Reisduur
De reisduur is altijd vermeld in hele dagen, ongeacht een vroeg of laat vluchtschema (van belang bij de bepaling van het aantal verzekeringsdagen). De datum van uw vertrek of aankomst wordt dus altijd als een hele reisdag aangemerkt.

Reservering
Zodra u akkoord gaat met het gebodene, ontvangt u of uw reisbureau van VCK Cruises een schriftelijke bevestiging. Bij definitieve reservering tegen de geoffreerde prijs kan geen aanspraak meer worden gemaakt op eventuele later uitgebrachte aanbiedingen. Na uw acceptatie geschiedt de verdere afhandeling en betaling volgens de van toepassing zijnde voorwaarden.

Reserveringskosten, Service fee
Onze cruiseteam draagt zorg voor een correcte afhandeling van uw reservering. VCK Cruises heeft goede contacten met de cruise-rederijen en kan daarnaast desgewenst vluchten, hotelaccommodatie, transfers en pre- en post arrangementen voor u regelen. Te allen tijde geven wij u graag advies.
Onze reserveringskosten bedragen Euro 30,00 per dossier. Voor bepaalde extra handelingen die wij voor uw reservering in opdracht van u verrichten, zijn wij genoodzaakt een service fee van euro 20,00 per persoon te berekenen. Dit zijn handelingen die u normaliter zelf online bij de luchtvaartmaatschappij of rederij na reservering doet. U kunt hierbij bv denken aan het opwaarderen naar KLM economy comfort class of het reserveren van excursies.

Verzekeringen
U heeft een heerlijke vakantie in het vooruitzicht. Dan mag een annuleringsverzekering niet ontbreken. Want het kán gebeuren dat een geboekte reis niet door kan gaan of dat u halverwege naar huis moet. Als u bijvoorbeeld tijdens uw vakantie aangewezen bent op iemand die uw taken waarneemt, zoals een zakelijke waarnemer of een verzorger van uw huis, huisdieren of planten, kunt u het eventuele wegvallen van die waarnemer ook meeverzekeren tegen een extra toeslag.
Wij adviseren u een annulerings- en reisverzekering direct na het reserveren af te sluiten. Indien u later dan 7 dagen na boekingsdatum een annuleringsverzekering afsluit dan geldt er een clausule waardoor er uitsluitingen zijn op de standaard dekking. Heeft u al een doorlopende annuleringsverzekering, checkt u in dat geval of het maximale verzekerde bedrag met uw cruisereservering niet overschreden wordt en u dus voldoende dekking heeft.

Visa en inentingen
Voor een aantal bestemmingen in de wereld dienen passagiers met de Nederlandse nationaliteit een visum aan te vragen. VCK Cruises informeert u bij reservering wanneer een visum nodig is (o.b.v. passagiers met de Nederlandse nationaliteit). De passagier is echter te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de benodigde visa.
Voor meer informatie adviseren wij u de VisumCentrale via www.visumcentrale.nl/vckcruises.
Zij kunnen u assisteren bij het aanvragen van een visum en leveren alle benodigde papieren af bij de betreffende ambassade of consulaat. De VisumCentrale berekent hiervoor de kosten van het visum als mede service kosten, maar bespaart u veel tijd. Het staat u uiteraard vrij om dit zelf bij ambassade of consulaat of via
een andere visumdienst te regelen.

Wijzigingskosten
Na acceptatie van onze offerte, kunt u de reservering niet meer kosteloos wijzigen. Indien wij op uw verzoek een wijziging op de reservering doorvoeren, berekenen wij Euro 27,- per persoon wijzigingskosten. Deze kosten komen naast de wijzigings- en/of meerkosten die de leverancier ons berekent. Het wijzigen van de vertrekdatum van uw cruise, kan door de rederij als annulering worden beschouwd (zie rederijvoorwaarden). VCK Cruises probeert aan uw verzoek tot wijziging te voldoen, mits de voorwaarden van de leverancier dit toestaan. Bij verzoek om wijziging zullen wij u over de kosten informeren.

Wijziging vaarschema
Onder bijzondere of vooraf bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld in het belang van de veiligheid van passagiers en schip, kan de rederij besluiten af te wijken van het eerder gepubliceerde vaarschema. Passagiers worden hierover vooraf geïnformeerd, indien mogelijk. Bij wijziging van een te bezoeken haven, zoals gepland volgens het vaarschema, of bij vervallen van deze haven(s) geldt geen financiële vergoeding.

Voorwaarden versie 6 januari 2021

KIES ZELF UW CRUISEVAKANTIE

Waar wilt u heen?

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze mooiste aanbiedingen en schrijf u nu in op onze nieuwsbrief:

Ik ben op de hoogte van de voorwaarden van verwerking van mijn persoonsgegevens en geef VCK Cruises toestemming om mijn gegevens te verwerken (meer info).
Ik ontvang graag ook andere aanbiedingen per post

Bestel onze nieuwe aanbiedingenfolder

Onze nieuwe aanbiedingenfolder staat weer vol met unieke, schitterende cruise aanbiedingen, samengesteld door de cruise experts van VCK Cruises. Vraag de folder nu gratis aan!

Bestel de folder