020 - 6 800 878

VCK keurmerken

  • Buitengewone cruises persoonlijk samengesteld door experts - VCK Cruises

Milieubeleid

De sector toerisme en recreatie is in hoge mate afhankelijk van mens en milieu. De aantrekkelijkheid van de leefomgeving is immers een belangrijk onderdeel van het toeristisch product. Voor de zorg voor het milieu als onderdeel van verantwoord ondernemen is de laatste jaren steeds meer aandacht ontstaan, zowel vanuit de branche als vanuit de klant. Ook VCK Travel kan een belangrijke bijdrage leveren aan de zorg van het milieu, in brede zin. In deze milieubeleidsverklaring wordt aangegeven welke doelstellingen VCK Travel op dit terrein nastreeft. Deze doelstellingen vormen het uitgangspunt voor de milieuactiviteiten van VCK Travel en dragen op deze wijze bij aan een eenduidig en herkenbaar milieubeleid.

VCK Travel streeft o.a.  de volgende doelstellingen na:

• voldoen aan milieuwet- en regelgeving
• opname van de zorg voor het milieu als een volwaardig onderdeel van de bedrijfsvoering
• uitwisseling van kennis op het gebied van milieuzorg
• voorkomen of minimaliseren van de milieubelasting die samenhangt met de producten en diensten van VCK Travel Dit betekent dat milieu, naast aspecten als kwaliteit en kosten, als volwaardig criterium wordt meegenomen bij:
• de productie en verspreiding van drukwerk
• de verkoop van producten (souvenirs, gidsen etc.)
• de voorlichting aan de consument
• de samenstelling van arrangementen (milieu als een van de criteria bij de keuze van vormen van vervoer, verblijf en vermaak)
• uitwisseling van kennis op het gebied van milieuzorg
• DTO (Duurzaam Toeristisch Ondernemen)

Om deze doelstellingen te bereiken zal VCK Travel  zich vergaand inspannen en inzetten. Hiervoor zullen tijd en middelen worden vrijgemaakt en milieuzorg zal als aandachtspunt periodiek in het overleg worden opgenomen. Daarnaast zullen initiatieven van medewerkers om de negatieve milieueffecten van de producten en diensten van VCK Travel  te verminderen zoveel mogelijk worden gestimuleerd.

Duurzaam Toeristisch Ondernemen
VCK Travel is zich bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van milieu (Planet) en een betere maatschappij voor komende generaties (People). Daarnaast hechten wij veel belang aan een ethische werkwijze: open, transparant en met heldere normen en waarden. Op het gebied van milieu werken wij aan het minimaliseren van de ‘environmental footprint’. Maatregelen zijn genomen die leiden tot tussen de 10 en 15 % minder CO2-uitstoot. In de toekomst willen wij 100 % klimaatneutraal ondernemen.

Wij verwachten dat onze medewerkers hier ook bewust naar handelen en willen het milieubeleid zo uitbouwen dat wij de ISO 14001-certificering ontvangen. Onze visie is dat zorg voor het milieu, voor de medemens en winstgevendheid volgens ethische normen uitstekend samen gaan.

Duurzaam toerisme
Duurzaam toerisme is toerisme in harmonie met natuur en milieu en de lokale bevolking. Dit kan gelden voor alle soorten toerisme, van massatoerisme tot cultuurtoerisme. Duurzaam toerisme werkt volgens het People Planet Profit-principe, met zorg voor milieu en mensen als belangrijke voorwaarden.

Hoe kunt u meehelpen aan duurzaam toerisme?
Als u gaat snorkelen, loop dan het water in via zandgrond of een looppier. Over koraal lopen is desastreus. Raak koraal nooit aan, ook niet als het dood lijkt. Eronder kan nieuw koraal aangemaakt worden. Ga ook nooit mee met tours die aan het rif ankeren en koop nooit souvenirs zoals koralen, sponzen of schelpen. Deze zijn vaak met geweld uit hun natuurlijke omgeving verwijderd.

Pas ook op met het kopen van souvenirs. Voorwerpen die van wilde dieren zijn vervaardigd, zijn meestal afkomstig van bedreigde diersoorten. Snijwerkjes van olifantenivoor en handtasjes van reptielenleer zijn hier voorbeelden van. Verwacht wordt dat in 2030 twintig procent van alle diersoorten – voor een deel door stropersactiviteiten ten behoeve van toerisme – uitgestorven zijn. Toeristen zijn zich vaak niet bewust van de bloedige voorgeschiedenis die de overal verkochte snuisterijen hebben.

Klimaatneutraal reizen met Greenseat

Wat is GreenSeat?
GreenSeat is een organisatie die ons in staat stelt, de schadelijke CO2-uitstoot van  reizen voor het klimaat te compenseren. Door te compenseren betaalt u voor de bossen die de schadelijke uitstoot van uw reis weer uit de lucht te halen. Vergelijkbaar dus met de verwijderingsbijdrage die u moet betalen bij de aanschaf van een nieuwe koelkast. Het kost wat meer, maar het is essentieel dat we deze schadelijke uitstoot compenseren door tegelijkertijd te investeren in duurzame energieprojecten en in aanplant en bescherming van bossen. Deze investeringen zijn mogelijk door een kleine financiële bijdrage te betalen op elke reis die u boekt. Voor meer informatie over Greenseat  en de mogelijkheid een bijdrage te doen, kunt u terecht op www.greenseat.nl

KIES ZELF UW CRUISEVAKANTIE

Waar wilt u heen?

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze mooiste aanbiedingen en schrijf u nu in op onze nieuwsbrief:

Ik ben op de hoogte van de voorwaarden van verwerking van mijn persoonsgegevens en geef VCK Cruises toestemming om mijn gegevens te verwerken (meer info).
Ik ontvang graag ook andere aanbiedingen per post

Bestel onze nieuwe aanbiedingenfolder

Onze nieuwe aanbiedingenfolder staat weer vol met unieke, schitterende cruise aanbiedingen, samengesteld door de cruise experts van VCK Cruises. Vraag de folder nu gratis aan!

Bestel de folder